Investorile vajalikud tööriistad enda rahaasjade haldamiseks

Soovin teiega jagada kolme olulist rahaasjade haldamise tööriista, mis on toetanud minu teekonda rahalise sõltumatuseni. Finantsiline sõltumatus ehk inglise keeles Financial Independence tähendab seda, et sinu investeeringutelt tulev passiivne tulu katab ära sinu igakuised kulutused.

Olen ise kõiki kolme tööriista aktiivselt kasutanud alatest aastast 2014 ning usun siiralt, et nendest piisab täielikult igale investorile, et ehitada üles märkimisväärne portfell. Oluline on siin juures just järjepidev tegutsemine ning tugevate harjumuste loomine. Tööriist on abimees, mis aitab saada ülevaadet oma rahaasjadest ning hoida sind vastutavana oma finantside eest.

Mida need kolm tööriista mulle andnud on?

 • Põhjaliku igakuise ülevaate enda sissetulekutest ja väljaminekutest
 • Finantsilised eesmärgid, mis on loodud vastavalt minu olukorrale
 • Ülevaate, kui kaugel ma olen finantsilisest vabadusest
 • Oman ülevaadet oma investeerimisportfelli suurusest ja tootlusest
 • Saan analüüsida tehtud investeeringuid ning selle põhjal teha aina paremaid investeerimisotsuseid
 • Meelekindlus, et olen õigel teel oma finantsilise heaolu suurendamisel

Loodan, et need tööriistad aitavad ka sul saada parem ülevaade oma rahaasjadest ning teha paremaid investeerimisotsuseid!

Loodan, et need tööriistad aitavad ka sul jõuda finantsilise sõltumatuseni!

Finantseesmärgi tabel

Oled kuulnud, et suur tükk ajab suu lõhki? Nii on ka finantseesmärkidega. Kui see on liiga suur ja hoomamatu, siis on meil keeruline sellega kuskilt otsast peale hakata. Selle asemel tuleks suur ja hoomamatu eesmärk jagada väiksemateks saavutatavateks eesmärkideks.

“Edukas inimene muudab endale harjumuseks selle, mida keskpärane inimene teha ei taha”

Finantseesmärgi tabel on tõhus Exceli põhine tööriist, mis muudab Sinu suure finantsilise ambitsiooni väiksemateks iga-kuisteks eesmärkideks, mida on juba lihtsam saavutada.

Finantseesmärgi tabelit võib kasutada nii oma netovara, portfelli väärtuse kui ka säästetud raha eesmärkide arvutamiseks.

Küsimused, millele pead vastuseid teadma, et tööriista kasutada:

 1. Palju on sul vaba raha ja investeeringuid?
 2. Kui palju suudad sissetulekust säästa igal kuul?
 3. Kui palju soovid tulevilkus teenida passiivset sissetulekut?
 4. Millist tootlust suudad investeerides teenida?

Mida saad teada Finantseesmärgi tabelit kasutades:

 1. Ülevaade sinu hetkeolukorra kohta
 2. Igakuised finantsilised eesmärgid, mida on lihtne järgida
 3. Finantsvabaduseks vajaliku portfelli suuruse
 4. Graafiku, mis näitab igakuiselt sinu progressi

Finantseesmärk

5,00 

Finantseesmärgi tabel on tõhus Exceli põhine tööriist, mis muudab Sinu suure finantsilise ambitsiooni väiksemateks iga-kuisteks eesmärkideks, mida on juba lihtsam saavutada.

Finantseesmärgi tabelit võib kasutada nii oma netovara, portfelli väärtuse kui ka säästetud raha eesmärkide arvutamiseks.

Eelarvestamise tabel

Kulude kontrolli alla saamine on esimene nurgakivi, mille peab paika panema, kui on soov finantsilisi eesmärke saavutada. Kulutuste suurus on ülioluline aspekt finantsilise sõltumatuse valemis. Mida kõrgemad on kulud, seda suurem peab olema investeeringutelt teenitav passiivne tulu. Kui puudub ülevaade oma kuludest, tõusevad sissetulekute suurenemisega samas proportsioonis ka kulud.

“Kui Sina ei oma kontrolli oma rahasjade üle, siis omab raha kontrolli Sinu üle”

Eelarvestamise tabel on üks tõhusamaid tööriistu oma sissetulekute ja väljaminekute jälgimiseks. Tööristaga saad pidada ülevaadet enda sissetulekutest, väljaminekutest, säästumäärast, %-klubist ning paljust muust. Eelarve pidamine aitab sul kulud kontrolli alla saada.

Mida pead teadma, et edukalt eelarvet pidada:

 1. Kuhu kulub Sinu raha igakuiselt?
 2. Kui suured on Sinu igakuised sissetulekud?
 3. Kui palju soovid säästa?

Mida saad teada, kui asud eelarve tabelit kasutama:

 1. Igakuiste sissetulekute suurus tuluallikate kaupa
 2. Igakuiste väljaminekute suurus kuluallikate kaupa
 3. Aastane ja kuine ülevaade eelarvest
 4. Kuine ning aastane säästuprotsent
 5. Aasta keskmine sissetulek ja väljaminek liikide kaupa

Eelarvestaja

4,00 

Eelarvestamise tabel on üks tõhusamaid tööriistu oma sissetulekute ja väljaminekute jälgimiseks. Tööristaga saad pidada ülevaadet enda sissetulekutest, väljaminekutest, säästumäärast, %-klubist ning paljust muust. Eelarve pidamine aitab sul kulud kontrolli alla saada.

Portfellihaldur

Kuidas Sinu investeerimisportfellil läheb?

See on küsimus, millele peaks iga teadlik investor vastust teadma. Investeerimisel on oluline omada ülevaadet enda positsioonide, riskide ja tootluste kohta. Kui numbrid on igakuiselt kirjas ja ülevaade olemas, siis on hea ajas tagasi vaadata ning analüüsida. See annab võimaluse tehtud tehingutest õppida ning tulevikus paremaid investeerimisotsuseid teha!

Portfellihaldur on investorile oluline Exceli põhine tööriist, mis aitab saada ülevaate portfellis olevatest investeeringutest erinevate varaklasside lõikes. Ühtlasi aitab tööriist arvutada nii investeeringu turuväärtust, tootlust, tulusust kui ka passiivset rahavoogu.

Portfellihalduris on olemas töölehed aktsiate, fondide, etf’ide, iduinvesteeringute, laenude, võlakirjade, kinnisvara, raha ja selle ekvivalentide jälgimiseks.

NB! Portfellihaldur on tööriist, mida on ehitatud ja arendatud 8 pika aasta jooksul. Kõik lähtuvalt vajadustest saada parem ülevaade oma investeeringute üle.

Tööriist on mõeldud investorile, kes soovib enda investeeringuid põhjalikumalt jälgida. See sobib inimesele, kes on otsinud lahendust, kuhu saaks sisse kanda erinevate varaklasside investeeringud.

Soovitan eriti investorile, kellele meeldivad exceli töövihikud ning kes soovib portfellihaldurit vastavalt enda soovidele muuta ja paremaks ehitada.

Küsimused, millele pead vastuseid teadma, et tööriista kasutada:

 1. Millistesse instrumentidesse oled investeerinud?
 2. Tehtud investeeringute summad ja kuupäevad.
 3. Kui suured on positsioonid ning mis on nendelt teenitud tulu?
 4. Oskad kasutada Excelit ning saad aru Exceli valemitest.
 5. Oled valmis oma käe külge panema, et tööriist endale mugavaks kujundada

Küsimused, millele saad Portfellihalduriga vastused:

 1. Sinu portfelli koguväärtus
 2. Sinu portfelli kogutootlus
 3. Ülevaated varaklasside ja positsioonide lõikes
 4. Kuidas su portfellil on läinud ajalooliselt
 5. Milline on varaklasside jaotus portfellis
 6. Portfelli väärtuse muutus ajas
 7. Portfelli tootluse muutus ajas

Portfellihaldur

6,00 

Portfellihaldur on investorile oluline Exceli põhine tööriist, mis aitab saada ülevaate portfellis olevatest investeeringutest erinevate varaklasside lõikes. Ühtlasi aitab tööriist arvutada nii investeeringu turuväärtust, tootlust, tulusust kui ka passiivset rahavoogu.

Portfellow - Investeerimisportfelli jälgimise tarkvara

Lihtsalt kasutatav portfelli jälgimise tarkvara, mis annab ülevaate teie investeeringutest ja aitab teil aru saada oma tulemuslikkusest. Kõik, mida vajate teadlikumate otsuste tegemiseks.

Portfelli süsteemne jälgimine ning haldamine on mind investeerimisteekonnal meeletult toetanud. Olen aga kuulnud ka palju vastuargumente, et miks mitte ikkagi sellega tegeleda – kas parem ei oleks panna see aeg kuhugi mujale, näiteks elu nautimisele või sissetulekute tõstmisele? Ma ei vaidle vastu – vastus sõltub sellest, mis on sinu eesmärgid.

Minule näiteks pakub portfellihaldus huvi. See on justkui minu intellektuaalne hobi, mille positiivseks pooleks on see, et see toob ka raha sisse. Enamasti viivad hobid ikka raha taskust välja.

Kuid teiseks tooksin välja selle, et portfellihaldusel on selge positiivne mõju rahalistele tulemustele, kui portfell on juba suurem. Meelevaldselt ütleks, et juba alates 250 000 eurosest portfellist on teadlikul portfellihaldusel juba selged mõõdetavad eelised. Rääkimata kehva riskihalduse tõttu raha kaotamisest, siis juba 1% tootlusmäära tõstmine annab aastas 2 500 eurot lisa tulu. Olulist rolli hakkab portfellihaldus mängima aga seitsmekohalise portfelli puhul. Võib argumenteerida, et selliste summade juures võib portfellihaldusel olla kõrgem tunnitasu, kui suudaks palgatööl teenida.

Kuskilt peab alustama. Minu filosoofia on aga see, et alustada tasub juba varem. Investeerimisel on õppimine pikk protsess ja seda ei saa omandada hetkega. Kogemus kasvab aja ja tehingutega. Sellepärast alustasin ma ise portfellihaldusega kohe esimestest investeeringutest alates. Nii olen oma teadmisi portfellihaldusest kasvatanud ja lihvinud juba 2014. aastast alates. Ma ise usun, et see on ka üheks põhjuseks, miks olen suutnud dekaadi jooksul võrdlusindeksit keskmiselt aastas üle seitsme protsendi ületada. Kas ma olen võtnud ka kõrgemat riski – tõenäoliselt. Kas see risk on olnud hallatud? Pigem küll – tänu teadlikule portfellihaldusele.

Kui midagi teha, siis hästi. Kui investeerida, siis teadlikult. Ma usun, et portfellihaldus on teadliku investori üks parimaid tööriistu.

Portfellow kuvab koondülevaadet kogu portfellist varaklasside lõikes ning samuti portfelli vaadet iga individuaalse investeeringu lõikes. Sealt leiad info:

 • Portfelli netoväärtus ja brutoväärtus
 • Portfelli kapitali kasv
 • Kulud ja muutused valuutakursside muutusest
 • Rahavoog
 • Tootlusarvutus (CAGR)
 • Varaklasside osakaalud
Portfellow